Imprint

БЪЗОНАДА ООД            

ЕИК: 205242753             

Седалище и адрес на управление: с. Дълго поле 4195, община Калояново

ИН по ДДС: BG 205242753

Управител: Димитър Иванов Платов – тел: +359 89 9616753

Тел. за връзка : +359 88 6662538; +359 87 7468940; +359 89 9616773;